Hakan AVCI

İcra Takip Memuru

2016 yılından devam etmekle ofisimizde İcra takip memuru olarak görev almaktadır.

Vekilliğini üstlendiğimiz bankalar ve finans kuruluşları ile ofis takibinde olan yasal takip dosyalarının takibi,

İcra takip dosyalarının safahat ve aşamalarının takibi ile icra müdürlüğünde yürüttüğümüz işlerin takibi görevlerini üstlenmektedir.

İcra takip dosyaları konularında deneyimli ve tecrübelidir.