İŞ HUKUKU

Gök hukuk Bürosu; işveren ile çalışan arasında hizmet ilişkisinin kurulması, sözleşmelerin düzenlenmesi, İş verenin çalışma yöntemlerinin yasal mevzuata uygun olarak yönlendirilmesi, işveren ve çalışan arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar da alternatif uyuşmazlık çözüm yolları veya yargı yolu ile hukuki destek ve hizmet sağlanmaktadır.

İş Hukuku alanında sunulan hizmetlerimiz den bazıları şunlardır;

  • İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Hazırlanması,
  • Hizmet Tespiti Davaları,
  • Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları,
  • İşçilik alacaklarından kaynaklı  Ücret Alacağı, İzin Ücreti, Fazla Mesai, AGİ ve yasal haklara

Dayalı davalar,

  • İş Kazası ve Meslek Hastalığından doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
  • İş Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Hizmeti Vermekteyiz.