GAYRİMENKUL HUKUKU

Gök Hukuk Bürosu; Gayrimenkul Hukuku kapsamında Hak sahibinin en kısa sürede eşya üzerinde tasarruf edebilme yetkisine kavuşması hususunda hizmet vermektedir. Bu kapsam da dava takibi ve neticelendirme hizmetlerinin yanında tescil ve teslim hizmetleri de profesyonel ekip tarafından yerine getirilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku alanında sunulan hizmetlerimiz den bazıları şunlardır;

  • Ortaklığın Giderilmesi Davası, (İzale-i Şuyu davası)
  • Tapu İptal ve Tescil Davaları,
  • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesin den Kaynaklanan Davalar,
  • Kira  Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve Tapuya Şerhi,
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve Tapuya Şerhi,
  • Kiralananın Tahliyesi,
  • Kira alacaklarının Takibi,
  • Tapu Sicil Müdürlüklerinde İpotek Tesisi,
  • Hukuka aykırı tesis edilen İpoteğin Fekki Davası,
  • Gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü uyuşmazlığın dava veya

danışmanlık hizmetleri çerçevesinde uyuşmazlıkların çözümü konularında hizmet vermekteyiz.