MİRAS HUKUKU

Gök Hukuk Bürosu; Gerçek kişinin vefatı neticesinde geride bıraktığı yasal mirasçısına intikal eden veya edecek mal varlığının üzerinde hak iddia edilebileceğinin düzenlendiği bu hukuk alanında gerek dava, gerekse sözleşmeler üzerine profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Miras Hukuku alanında sunulan hizmetlerimiz den bazıları şunlardır;

  • Ortaklığın Giderilmesi Davası, (İzale-i Şuyu davası)
  • Tapu sicil müdürlüklerinde İntikal İşlemleri
  • Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi düzenlenmesi, veya miras sözleşmesinin iptali Davası,
  • Muvazaaya dayalı olarak Tapu iptali ve Tescili Davası,
  • Ölüme Bağlı Tasarrufun iptali ve tenkisi davaları,
  • Mirasın REDDİ işlemleri konuların da hizmet vermekteyiz.