İCRA VE İFLAS HUKUKU

Gök hukuk Bürosu; finans kurumlarına vermiş olduğu hizmetler üzerine icra ve iflas hukukunda alanında Profesyonel ekibi ile hızlı ve erken tahsilat hedefli olarak hizmet sunmaktadır.

 

Büro tarafından yasal takip dosyaları ile birlikte İcra ve İflas hukuku alanına dayalı davalar çözüm odaklı olarak takip edilmektedir.

Bu kapsamda güncel yenilikler ve değişimler Büro tarafından yakinen takip edilmektedir.

 

İcra ve İflas Hukuku alanında sunulan hizmetlerimiz den bazıları şunlardır;

 • İlamsız ve ilamlı icra takibi,
 • Kambiyo Senetleri (Çek, Senet, poliçe) fatura vs. alacaklarına dayalı icra takibi,
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla takip,
 • Rehinin Paraya çevrilmesi yoluyla takip,
 • Kira alacaklarının tahsili hakkında takip,
 • İhtiyati haciz ve icra takibi,
 • İcra müdürlükleri nezdinde Taşınır – Taşınmaz Satışı, paranın paylaştırılması, Tahliye,

Tescil ve Teslim işlemlerinin takibi,

 

 

İcra Ve İflas Hukuku Alanında Takip Edilen Davalar;

 • İstihkak Davası,
 • İtirazın iptali veya İtirazın Kaldırılması davası,
 • İhalenin Feshi Davası,
 • İmzaya ve Borca İtiraz Davası,
 • Menfi tespit Davası,
 • Taahhüdü İhlal Davası,
 • Kıymet Takdirine İtiraz Davası,
 • Tahliye Davası,
 • İstirdat Davası,
 • Haciz edilemezlik Davası ile  vb. davalar