Seher GÖK

İcra Takip Memuru

2016 yılında  devam etmekle ofisimizde icra takip memuru olarak görev almaktadır.

Vekilliğini üstlendiğimiz bankalar ve finans kuruluşları ile ofis takibinde olan yasal takip dosyalarının takibi,

icra takip memurluğu  pozisyonunda görev almaktadır.